Maximer egetforbruget af din strømproduktion med batterilagring.

Det hybride solcelleanlæg er et traditionelt solcelleanlæg, som vi kender det, blot tilkoblet et batteri til lagring strøm. Hermed kan du blive næsten selvforsynende med grøn strøm. Et hybridanlæg øger altså dit egetforbrug af den producerede strøm i forhold til et traditionelt solcelleanlæg, og du bliver i højere grad uafhængig af at købe strøm fra elnettet.

Med det hybride solcelleanlæg forsvinder den overskydende strømproduktion ikke ud på det offentlige elnet, men lagres i stedet på batteriet. Hermed er det klart til brug i husstanden, når strømforbruget enten stiger, eller når strømproduktionen ikke længere er tilstrækkelig om aftenen.

Via en app kan du altid følge med i anlæggets produktion, batteristatus og drift.

Se priser og tekniske specifikationer her.
Vil du vide mere om produktet og dets funktionaliteter, så kontakt os.