Solceller er en af de reneste og mindst støjende energikilder, som kan anvendes til egen produktion af el. Når først anlægget er installeret, skal du ikke foretage dig andet end at nyde de mange kilowatt-timer, dit solcelleanlæg producerer. Hos Sveigaard har vi specialiseret os i SolarEdge teknologien, som via Power Optimizers på de enkelte paneler sikrer det bedst mulige udbytte fra solcellerne under alle forhold – også ved skygger.

Solcelleanlæg
Solcelleanlæg landbrug
Solcelleanlæg fladtag
Solcellepark

Er det stadig en god idé med solceller?

Et solcelleanlæg vil stadig kunne give en væsentlig økonomisk og ikke mindst miljømæssig gevinst rigtig mange steder i Danmark, uanset om der er tale om et solcelleanlæg til husstanden eller til virksomheden. For at installationen af solceller bliver en god økonomisk gevinst, er det vigtigt at solcelleanlægget dimensioneres korrekt i forhold til forbrugerens el-forbrugsprofil. Hos Sveigaard sidder vi klar til at rådgive dig omkring anlægsstørrelse. Vi er gerne behjælpelige med simulering af årsproduktion, samt sammenholdelse af data fra simulering med historiske forbrugsdata, uanset om der er tale om et privat husstandsanlæg, et større virksomhedsanlæg, eller anlæg på en offentlig institution.

Hvor er solceller en god idé?

Solcelleanlæg kan bl.a. være en rigtig god investering i forskellige erhverv, på skoler, institutioner, idrætscenter og mange andre steder, hvor størstedelen af elforbruget typisk ligger i de lyse timer. Hermed kan der opnås et meget højt egetforbrug.

Ved at opnå en høj egetforbrugsandel bliver din investering uafhængig af eventuelle tilskudsordninger, idet du selv anvender den el du producerer, og dermed blot sparer på elregningen. Jo større stigning du oplever i elprisen, des mere vil du spare.

Hvor meget strøm fra dine solceller kan du selv bruge?

Egetforbrugsandelen af solcelleanlæggets produktion har stor betydning for den samlede økonomi i dit kommende solcelleanlæg. Derfor er det en rigtig god idé at få dannet et overblik over, hvor stor en egenforbrugsandel du kan opnå, inden du træffer den endelige beslutning om solcelleanlæggets størrelse.
Vi hjælper gerne med at finde frem til, hvor stor en del af den producerede strøm fra solcelleanlægget, du kan forbruge i samme time, som den produceres. Vi benytter os af egenudviklede værktøjer til at estimere din egenforbrugsandel, enten ud fra timedata fra dit elselskab (eller anden aktør), eller via datalogning direkte på din adresse, i tilfælde hvor timedata ikke er tilgængelige.

Hvor god en forretning er et solcelleanlæg?

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at finde frem til din egenforbrugsandel inden du investerer i et af vore solcelleanlæg.
Investering i et solcelleanlæg kan også stadig være et ganske fornuftigt valg for private husstande, når blot husstandens forbrugsmønster inddrages i beslutningen, og der ikke blot tages hensyn til husstandens totale årsforbrug.

Med den unikke SolarEdge teknologi optimereres effekten fra hvert enkelt solcellepanel, og du får således maksimal udnyttelse af dit anlæg.

Solcelleanlæg
Solcelleanlæg
Solcelleanlæg
Solcellepark vindmøller solcelleanlæg

Solceller til skoler, virksomheder og offentlige bygninger:

Solceller på virksomhedens bygninger giver rigtig god mening. Solcellerne styrker virksomhedens grønne profil og vil kunne give en rigtig pæn forrentning, som i langt de fleste tilfælde langt overstiger, hvad lignende investeringer vil kunne indbringe.

Stort elforbrug i dagtimerne = stor besparelse med solcelleanlæg

Med et solcelleanlæg på taget af din virksomhed og med stort elforbrug i dagtimerne, kan der ofte opnås en kæmpe besparelse på elregningen, idet solcellerne producerer strøm i netop de timer, hvor du bruger allermest på fx lys, ventilation og computere. Samtidig med at der kan opnås en stor besparelse på strømregningen kan et solcelleanlæg også bruges til at opnå en grøn profil for virksomheden.

Komfort- eller processstrøm?

Uanset om du vil dække komfortstrøm eller processstrøm, vil det oftest være en ganske fornuftig investering, med et solcelleanlæg. Vi arbejder løbende på at udvikle værktøjer, til at beregne hvordan du opnår den største besparelse med et solcelleanlæg i din virksomhed. For at opnå den korrekte beregning på netop din virksomhed, er det derfor vigtigt at du kender din præcise elpris. Elprisen kan ikke altid læses direkte på elregningen, da fx processstrøm betales med den fulde pris, hvorefter dele af afgifterne tilbagebetales. Spørg altid din revisor, hvis du er i tvivl om den reelle strømpris.

Solceller – en kilde til læring

Skoler har som regel et stort elforbrug i både dag- og eftermiddagstimer, og der kan derfor ofte opnås en rigtig god økonomi i et solcelleanlæg, uanset om det installeres direkte mod syd, eller øst-/vestvendt.

Med et solcelleanlæg på skolens tag bliver læring omkring energi og i særdeleshed vedvarende energi meget mere nærværende og interessant. Et solcelleanlæg fra SolarEdge gør det nemlig muligt at følge anlæggets produktion time for time, dag for dag. Der kan sættes en infoskærm op, hvor du ønsker det, eller informationerne kan tilgås via login til anlæggets overvågningsportal, hvor det er muligt at gå mere i dybden med ydelsen fra anlægget. Her tilbydes også løsninger, hvor det er muligt at sammenholde produktion og nuværende forbrug.

Solceller til husstande:

Solceller kan være din direkte adgang til at få bygget drømmehuset indenfor energirammen i BR18, som ofte er svær at overholde uden nogen form for egen energiproduktion i husstanden. Med et solcelleanlæg på taget kan du, udover at løfte huset til rigtige energiramme, også ofte spare energiudgifterne i de næste mange år, uden at skulle tænke på vedligehold.

Solcellerne på taget producerer billig og miljøvenlig elektricitet, som du uden videre kan trække ud af stikkontakten til computeren, vaskemaskinen eller køleskabet, helt uden at tænke over det. Når du ikke at bruge strømmen, mens den bliver produceret på solcelleanlægget, kan du sælge den overskydende strøm til elnettet, så andre forbrugere kan få glæde af den miljøvenlige elproduktion på dit tag. Der går altså intet til spilde, selv om du ikke er hjemme, fx i din sommerferie, hvor solcelleanlægget som regel producerer rigtig godt.

Hvordan får jeg mest ud af mit solcelleanlæg?

Når du beslutter dig for at installere solceller på dit hus, hvad enten det er et eksisterende eller nybyggeri, er det vigtigt at finde ud af, hvor stort dit solcelleanlæg skal være for at dække dit behov bedst muligt. Med de gældende regler for solcelleanlæg på private husstande, er det nemlig ikke altid den bedste forretning at vælge det størst mulige solcelleanlæg på markedet. Det er derimod en rigtig god idé at kigge på hvor stort dit forbrug er i døgnets lyse timer, og dimensionere dit anlæg så du kan anvende den størst mulige andel af den producerede elektricitet, indenfor samme time, som den produceres – du skal tilsigte at få så stort et egetforbrug som muligt.

Hvilket anlæg skal jeg så købe?

Anlægget, der giver dig den størst mulige egetforbrugsandel, vil være det anlæg, der vil give dig den bedste økonomi. Den elektricitet, du ikke selv kan nå at bruge, kan så sælges til elnettet.