Solceller er en af de reneste og mindst støjende energikilder, som kan anvendes til egen produktion af el. Når først anlægget er installeret, skal du ikke foretage dig andet end at nyde de mange kilowatt-timer, dit solcelleanlæg producerer.

Et solcelleanlæg giver en væsentlig økonomisk og ikke mindst miljømæssig gevinst rigtig mange steder i Danmark, uanset om der er tale om et solcelleanlæg til husstanden eller til virksomheden. Vi har specialiseret os i SolarEdge teknologien, som via Power Optimizers på de enkelte paneler sikrer det bedst mulige udbytte fra solcellerne under alle forhold – også ved skygger.

Ønsker du et tilbud på solceller eller rådgivning i forbindelse med et solcelleprojekt, så er vi klar til at hjælpe dig, store som små projekter. Har du brug for service på dit solcelleanlæg, så kontakt os, vi servicerer alle typer og mærker af solcelleanlæg.

Solcelleanlæg
IMG_3829
IMG_1850
Solcellepark

Hvem kan bruge solceller?

Solcelleanlæg er en rigtig god investering for husejeren og for den erhvervsdrivende, samt på skoler, institutioner, idrætscenter og mange andre steder, hvor størstedelen af elforbruget typisk ligger i de lyse timer. Hermed kan der opnås et meget højt egetforbrug.

Private husstande kan drage fordel af solcelleanlæg, når husstandens daglige forbrugsmønster medregnes og der ikke kun ses på det totale årsforbrug. Kombinerer du et solcelleanlæg med en batteripakke, et såkaldt hybridanlæg, kan du lagre overskydende strøm fra solcelleanlægget og bruge den efter behov. Derved kan du flytte din strømproduktion til det øjeblik den skal bruges, og du bliver i højere grad uafhængig af at købe dyr strøm fra elnettet.

Et solcelleanlæg med den unikke SolarEdge-teknologi optimerer effekten fra hvert enkelt solcellepanel, og du får således maksimal udnyttelse af dit anlæg.

Er et solcelleanlæg en god forretning for mig?

Ja! Du kommer til at købe mindre el fra elnettet, og når elpriserne en gang i mellem stiger, har det derfor også mindre betydning for dig.

Men for at sikre bedst mulig økonomisk gevinst af din investering i solceller, er det vigtigt at solcelleanlægget dimensioneres korrekt i forhold til dit el-forbrug. Egetforbrugsandelen af solcelleanlæggets produktion har stor betydning for den samlede økonomi i dit kommende solcelleanlæg. Et højt egetforbrug gør dig mere uafhængig af eventuelle tilskudsordninger, og det giver dig mere værdi for din investering.

Derfor er det en rigtig god idé at få dannet et overblik over, hvor stor en egenforbrugsandel du kan opnå, inden du træffer den endelige beslutning om solcelleanlæggets størrelse.

Solcelleanlæg
Solcelleanlæg
Solcelleanlæg
Solcellepark vindmøller solcelleanlæg

Solceller til skole, virksomhed eller offentlig bygning

Stort elforbrug i dagtimerne = stor besparelse med solcelleanlæg

Med et solcelleanlæg på taget af din virksomhed og med et stort elforbrug i dagtimerne, kan der ofte opnås en kæmpe besparelse på elregningen. Solcellerne producerer strøm i netop de timer, hvor du bruger allermest på fx lys, ventilation, produktionsmaskiner og computere. Samtidig med en stor besparelse på strømregningen kan et solcelleanlæg også promovere en grøn profil for virksomheden. Solceller på virksomhedens bygninger vil kunne give en rigtig pæn forrentning, som i langt de fleste tilfælde langt overstiger, hvad lignende investeringer vil kunne indbringe.

Komfort- eller processtrøm?

Uanset om du vil dække komfortstrøm eller processtrøm, vil det oftest være en ganske fornuftig investering med et solcelleanlæg. Vi beregner gerne, hvordan du opnår den største besparelse med et solcelleanlæg i din virksomhed. For at opnå den korrekte beregning er det vigtigt, at du kender din præcise elpris. Elprisen kan ikke altid læses direkte på elregningen, da fx processtrøm betales med den fulde pris, hvorefter dele af afgifterne tilbagebetales. Spørg altid din revisor, hvis du er i tvivl om den reelle strømpris.

Solceller – en kilde til læring

Skoler har også et stort elforbrug i både dag- og eftermiddagstimer, og derfor kan der ofte opnås en rigtig god økonomi i et solcelleanlæg.

Med et solcelleanlæg på skolens tag bliver læring omkring vedvarende energi desuden meget mere nærværende og interessant. Et solcelleanlæg fra SolarEdge gør det muligt at følge anlæggets produktion time for time, dag for dag. Der kan sættes en infoskærm op hvor du ønsker det, eller informationerne kan tilgås via login til anlæggets overvågningsportal, hvor det er muligt at gå mere i dybden med både ydelsen fra anlægget og skolens forbrug.

Solceller til husstande

Grøn strøm

Solceller på taget producerer billig og miljøvenlig elektricitet, som du uden videre kan trække ud af stikkontakten til computeren, vaskemaskinen eller køleskabet, helt uden at tænke over det. Kan du ikke nå at bruge al strømmen, mens den bliver produceret på solcelleanlægget, kan du enten lagre strømmen på et batteri til senere brug, eller du kan sælge den overskydende strøm til elnettet, så andre forbrugere kan få glæde af den miljøvenlige elproduktion på dit tag. Der går altså intet til spilde, selv om du ikke er hjemme.

Solceller kan opfylde BR18

Solceller kan være din direkte adgang til at få bygget drømmehuset indenfor energirammen i BR18, som ofte er svær at overholde uden nogen form for egen energiproduktion i husstanden. Med et solcelleanlæg på taget kan du, udover at løfte huset til den krævede energiramme, også ofte spare energiudgifterne i de næste mange år, uden at skulle tænke på vedligehold.

Hvilket solcelleanlæg skal jeg have?

Når du vil investere i et solcelleanlæg, er det vigtigt at vide, hvor stort anlægget skal være for at dække dit behov bedst muligt. Vi kigger på husstandens daglige forbrugsmønster og ikke kun på det totale årsforbrug, når vi skal finde det optimale solcelleanlæg til dig. Det anlæg, der giver dig det største egetforbrug, vil give dig den bedste økonomi.

Går du efter et hybridanlæg, opnår du endnu højere egetforbrug, da du lagrer den overskydende strøm og efterfølgende kan bruge den efter behov. Når du flytter din strømproduktion på denne måde, bliver du i højere grad uafhængig af at købe dyr strøm fra elnettet.

Lad Sveigaard hjælpe dig

Vi hjælper gerne med at finde frem til anlæggets størrelse, og hvor meget du kan nå at bruge af strømmen, mens den produceres. Vi kigger på dine historiske forbrugsdata, og vi kan simulere din årsproduktion, uanset om der er tale om et privat husstandsanlæg, et større virksomhedsanlæg, eller anlæg på en offentlig institution. Vi kan estimere din egenforbrugsandel ud fra timeforbrugsdata fra dit elselskab, eller fra anden aktør.

Kontakt os og få en snak om dit elforbrug, den mulige egenforbrugsandel og størrelsen på det perfekte solcelleanlæg til dig.