Definitioner:
Aftalens parter:
“Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til shop.sveigaard.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.
“Sveigaard” anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Aftaleindgåelse:
Køber skal ved hvert køb acceptere vilkårene i handelsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver. Køber får en kopi af vilkårene med ordrebekræftelsen pr. e-mail. Ved brug af “Tilbage” knappen i bestillingsprocessen har Køber altid mulighed for at rette eventuelle tastefejl inden at købet accepteres. Køber har også mulighed for at se alle de afgivne oplysninger inden godkendelse af ordren. Så er Køber er sikker på, at alle oplysninger er korrekte. Alle aftaler indgås på dansk.

Produktinformation:
På Sveigaard.dk oplyses varens væsentlige egenskaber. For yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan Sveigaard kontaktes på sol@sveigaard.dk eller på telefon 97129090.

Priser:
Alle priser er dagspriser, anført i DKK og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.
Fragt- og leveringsomkostninger, betalingskort- og bankgebyr oplyses inden køb.

Personlige oplysninger / persondatapolitik:
Første gang der købes en vare ved Sveigaard, bliver Køber registreret som kunde. De personlige oplysninger Sveigaard registrerer er: navn/firmanavn, adresse, telefonnummer og e-mail.
Sveigaard foretager registrering af Købers person/virksomheds-oplysninger med det formål at kunne levere varen til Køber. Når vi indsamler personoplysninger via sveigaard.dk, sikrer vi, at det altid sker ved Købers udtrykkelige samtykke. Køber skal være informeret om præcis, hvilke oplysninger Sveigaard indsamler og hvorfor.
Sveigaard registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis Køber noterer en sådan under sit køb. Personoplysningerne registreres hos Sveigaard og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. Direktøren i Sveigaard, som er den dataansvarlige, har adgang til disse personoplysninger. Personoplysningerne opbevares og transmitteres ikke krypteret.
Der registreres ikke andre personfølsomme oplysninger. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand. Køber har altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Køber har også ret til indsigt i de registrerede oplysninger. Henvendelser i forbindelse med persondataloven kan sendes til sol@sveigaard.dk.

På sveigaard.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter, og dermed gøre besøget så nemt for Køber som muligt. Køber har altid mulighed for at slette cookies fra sin computer.

Logstatistik bruges på sveigaard.dk og betyder at et statistik system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøg et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades m.m. På sveigaard.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på sveigaard.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra Sveigaard udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Sveigaard om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Sveigaard er først indgået, når Sveigaard  ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.
Varer kan købes på sveigaard.dk. Ved afslutning af varebestilling får Køber automatisk en bestillingsbekræftelse på mail, hvori det fremgår hvilke produkter, der er bestilt. Vi anbefaler, at Køber gemmer bekræftelsen og evt. printer den ud. Såfremt bekræftelsen ikke stemmer overens med Købers bestilling, skal der straks reklameres. I modsat fald vil Køber være bundet af bekræftelsens indhold.
Sveigaard kan annullere Købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer eller leveringssvigt.

Betaling:
Betaling kan ske med Dankort eller via bankoverførsel.
De kontooplysninger Køber indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er Køber og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra Købers konto så snart varen afgår fra Sveigaard.

Ændring eller annullering af ordre:
Ved ændring af køb efter ordreafgivelse kan du ændre ordren ved at kontakte Sveigaard på 97129090 eller ved at skrive en e-mail til sol@sveigaard.dk. Vi hjælper Køber med at ændre ordren, men KUN hvis varen/varerne ikke er afsendt. Er varerne allerede afsendt, har Køber 14 dages returret.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Forsendelse og levering:
Bestilte varer sendes som udgangspunkt samlet.
Sveigaard estimerer normalt en leveringstid på max 4 hverdage med forbehold for eksterne forhold, der ligger udenfor Sveigaards indflydelse. Køber vil naturligvis blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis dette bliver aktuelt. Sveigaards leverancer sker i samarbejde med anerkendte transportører og servicepartnere.
Leveringsomkostningerne beregnes afhængig af antallet af varer, deres vægt og størrelse. Køber vil altid få oplyst de samlede leveringsomkostninger ved varebestilling inden Køber godkender ordren.

Fragtfri levering ved ordrer over kr. 100.000,-

Varer kan afhentes desuden på Sveigaards lager, Industriparken 45, Lind, 7400 Herning.

Fragt- / leveringsomkostninger:
Fragtpriserne er inkl. transportforsikring.
Prisen afhænger af varemængden og beregnes på baggrund af vægt og volumen og vil altid være anført på bestillingsbekræftelsen, som Køber godkender.

Varemodtagelse:
Når Køber modtager varerne, skal Køber huske at kontrollere for eventuelle synlige skader. Er emballagen beskadiget eller bærer præg af andre synlige tegn på defekt, skal Køber kvittere på fragtbrevet men med forbehold for eventuelle skader på indhold. Som udgangspunkt skal Køber aldrig kvittere for en vare, som ikke menes at leve op til det bestilte.
Når Køber afviser en vare skal Sveigaard altid kontaktes straks efter på tlf. 97129090 med meddelelsen om at Køber har afvist varen. Hvis emballagen er intakt, men Køber alligevel finder varen beskadiget eller defekt efter udpakning, skal det anmeldes til Sveigaard på sol@sveigaard.dk eller tlf. 97129090. Af bevismæssige årsager bør Køber kontakte Sveigaard pr. telefon eller e-mail straks efter modtagelse. Uanset om der er tale om synlige eller ikke-synlige skader, bør Køber kontakte Sveigaard, der hjælper med at løse problemet.

Fortrydelsesret:
Meddeler Kunden Sveigaard, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, skal varen returneres til Sveigaard, og det indbetalte beløb tilbagebetales. Ønsket om at udnytte fortrydelsesretten kan indgives på telefon 97129090 eller på e-mail sol@sveigaard.dk. Hvis den 14. dag er en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, så udløber de 14 dage på den efterfølgende hverdag.
Købet kan fortydes ved at nægte modtagelsen af varen, ved at overdrage varen til postvæsenet eller ved at returnere varen til en nærmere angivet adresse. Det er altid Kunden der hæfter for returfragten, såfremt at fortrydelsesretten gøres gældende.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Køber bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen med tydelig anførsel af, at Køber ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris.
Køber kan kun benytte sig af sin returret, såfremt varen returneres i væsentlig samme stand og mængde, som den blev modtaget. Varens salgsværdi må ikke forringes. Hvis varen bliver beskadiget eller forringet og det skyldes manglende eller for dårlig indpakning, så mister Køber sin fortrydelsesret. Ved returnering, genplaceres varen således i producentens salgsemballage og pakkes forsvarligt ind i korrekt fragtemballage. Køber må ikke påklistre mærkater eller skrive direkte på producentens salgsemballage. Dette skal ske på fragtemballagen.
Når Sveigaard har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til betingelserne for, at fortrydelsesretten kan benyttes, sender vi Køber pengene. Køber må forvente, at der kan gå op til 14 dage. Mener Sveigaard, at betingelserne ikke er opfyldt for at Køber kan udnytte fortrydelsesretten, kontakter vi Køber pr. e-mail med en begrundelse herfor. Alle transportskader bør meddeles inden for 4 hverdage til Sveigaard.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private – det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

Erhvervskunder: Der er ingen returret medmindre andet er skriftligt aftalt.

Reklamation:
Sveigaard yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler).
Reklamationsretten dækker ikke hvis manglen er forårsaget af Køber. Dette gælder fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Det er endvidere en forudsætning, at manglen var til stede, da Køber modtog varen første gang.
Fakturaen skal fremvises til Sveigaard i forbindelse med anvendelse af reklamationen. Køber bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen, og det skal ske til Sveigaard inden rimelig tid. Reklamerer du inden 2 måneder, anses reklamationen altid for at være rettidig. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.
Hvis Køber vil returnere en stor eller en sårbar vare, der kræver en forsigtig transport, bør Køber altid henvende sig til Sveigaard og få oplysninger om hvordan og hvortil reklamationsvaren skal leveres. Varen skal sendes til Sveigaard, såfremt intet andet aftales.

Køber kan kræve, at Sveigaard afhjælper manglen eller leverer en ny mangelfri vare, hvis forudsætningerne for ombytning er til stede. Dette forudsætter, at reklamationen er berettiget og at afhjælpningen eller omleveringen ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for Sveigaard. Det kan ske, at reparatøren f.eks. konstaterer, at der alligevel ikke er fejl i varen. I sådanne tilfælde vil du blive faktureret for forgæves teknikertid samt udgifter til fragt. Du vil modtage en mail herom inden afsendelsen, for godkendelse af opkrævningen.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Sveigaard har gjort det nemt for Køber at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Sveigaards kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Sveigaard.
Sveigaard er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Sveigaards kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Sveigaard påtager sig ikke ansvaret for, at vores varer forårsager: indirekte skade eller følgestab, driftstab; tab af arbejdsfortjeneste, løn, indtægter, opsparing; tab, som Køber kunne have undgået ved rimelige foranstaltninger, herunder sikkerhedskopiering af alle data; skader på grund af force majeure. Sveigaard påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand, medmindre at andet følger af dansk rets almindelige regler.

Sveigaard afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Forbehold for ændringer:
Sveigaard forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at Køber løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.
Sveigaard tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vore leverandører.